Inburgeringstoets Buitenland MVV (A0-A1)Niveau A0-A1

Bij niveau A0 begrijpt de cursist heel basaal Nederlands. U kunt het vergelijken met een baby die een aantal woorden beheerst, maar geen goede zinnen kan vormen. Met deze intensieve cursus bereidt u zich uitstekend voor op het  MVV examen buitenland terwijl u verblijft in Nederland. Ideaal om de Nederlandse taal goed te leren.

We leiden mensen ook op voor niveau A1 als voortraject van de inburgering of om voor te bereiden op de inburgeringstoets buitenland. Cursisten leren hier alle zesendertig geschreven klanken zoals ui/oe/e/ee/b/d/ enz. Hiernaast krijgt de cursist een gedegen en duidelijke basisgrammatica aangeboden. We leren de cursist effectief de examenoefeningen te maken.

Cursus
U krijgt intensief les, vier weken lang van 09.00 tot 12.00 uur , 2 ochtenden in de week. Bij voldoende aanmeldingen kunt u onderstaand rooster aanhouden.Cursusdata A0-A1 

Startdatum: op aanvraag


Locatie
Amsterdam

Aanmelden